Rabu, 12 Oktober 2011

Mengenai Perisian Aplikasi Persembahan (powerpoint)


PowerPoint
  
    Apakah yang anda faham mengenai perisian aplikasi persembahan (perisian powerpoint)?

Persembahan PowerPoint terdiri daripada beberapa halaman individu atau "slaid". Analogi "slaid" adalah merujuk kepada projektor slaid. Slaid boleh mengandungi teks, grafik, bunyi, wayang, dan objek lain yang boleh diatur secara bebas. PowerPoint memudahkan penggunaan gaya yang konsisten dalam persembahan menggunakan template atau "Master Slide".

Pembentangan boleh dicetak, dipaparkan secara langsung pada komputer, atau dilayari melalui perintah penyampai. Bagi penonton yang lebih besar paparan komputer sering dijangka menggunakan projektor video. Slaid juga boleh membentuk asas Webcasts.

  Apakah kegunaan Microsoft Powerpoint pada masa kini?

Microsoft Power Point  membantu sebuah persembahan visual menjadi lebih menarik dan jelas. Microsoft Power Point juga membantu dalam  penyedian slide, outline presentation, presentation eletronik, menampilkan slide yang dinamik, termasuk clip art yang menarik, yang semuanya itu mudah ditampilkan di layar monitor komputer ataupun di layar putih.
Microsoft powerpoint  mempunyai fungsi untuk membantu membentangkan laporan. Maksudnya powerpoint boleh menyusun bahan perbentangan dan mempamerkannya dalam bentuk visual yang menarik dalam waktu yang singkat.


   Terdapat 5 elemen penting dalam membina persembahan. Berikan penerangan bagi setiap elemen-elemen tersebut:

     Teks :
Perkataan merupakan unsur terpenting setiap persembahan dan power point.Ia menyediakan banyak alat pemprosesan perkataan untuk membantu menyediakan teks yang mudah dibaca dan bebas dari kesilapan.

Grafik :


Imej boleh ditambah untuk menghasilkan persembahan yang lebih menarik. Alat lukis Powerpoint mudah digunakan oleh sesiapa sahaja.

  Audio :
Dapat membantu penyampaian sesuatu maklumat dengan lebih berkesan.
Ø  Dapat meningkatkan daya tarikan terhadap persembahan.
Ø  Membantu meningkatkan daya tumpuan terhadap isi persembahan.
   
 Video :
Ø  Menyediakan saluran informasi tambahan yang menarik dan hidup.
Ø  Sumber atau media yang paling dinamik serta efektif.
Ø  Satu sumber penyimpanan informasi dan rujukan yang berkesan.

 Animasi :
Ø  Animasi digunakan untuk memberi gambaran pergerakan bagi sesuatu objek. Animasi boleh digunakan dalam bentuk 2 Dimensi,3 Dimensi ataupun melalui pelbagai kesan khas.
1. Sejarah Perisian Hamparan Elektronik


  Perisian MS Excel
Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja `spreadsheet` yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang popular. versi 5.0 diterbitkan pada tahun 1993. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System, dan versi terakhir adalah versi Microsoft Office Excel 2007 yang diintegrasikan di dalam paket Microsoft Office System 2007."Microsoft Excel" dalam semua jenis persamaan dan dokumen Microsoft“.
  Perisian Openoffice Calc
OpenOffice.Org Calc, adalah aplikasi pejabat ` spreadsheet` yang lengkap, sama seperti Microsoft Excell pada Microsoft Office. Aplikasi percuma ini tetap sempurna jika dibandingkan kompetitornya asal tersebut. Saat artikel ini ditulis versi terbaru dari OpenOffice adalah versi 3.0.1. OpenOffice.org Writer membantu penulisan segala macam dokumen contoh membuat surat pribadi, formular, brosur, fax, dan bahkan sampai manual profesional. Fasilitas pemeriksa ejaan. Teknologi DataPilot tingkat lanjut membuatnya mudah untuk mengambil data mentah dari basis data perusahaan; tabulasi silang, ringkasan, dan mengkonversinya menjadi informasi.
1.  
           Versi-Versi Perisian Hamparan Elektrnik

       Perisian MS Excel

Terdapat pelbagai jenis perisian hamparan elektronik yang boleh diperolehi di pasaran sama ada dijual secara sendirian tetapi kebanyakannya dijual secara pakej atau diintegrasikan ke dalam pakej aplikasi pejabat
 Contoh :
 • ·          Microsoft Excel ( Pakej Microsoft Office )
 • ·          Lotus 1-2-3 ( Pakej Lotus Smart Suite)
 • ·          CalcStar ( Pakej StarOffice )
 • ·          Microsoft Works


Versi Microsoft Excel
 • ·          versi 2 ( 1987 )
 • ·          versi 3 ( 1990 )
 • ·          versi 4 ( 1990 )
 • ·          versi 5 ( 1993 )
 • ·         sehingga versi 8 ( 1997 ) dikenali sebagai Ms Excel 97
 • ·          versi 9 ( 2000 ) dikenali sebagai Ms Excel 2000
 • ·          versi 10 ( 2002 ) dikenali sebagai Ms Excel 2002 atau lebih popular

             Kegunaan Perisian Hamparan Elektronik
 • ·        Operasi matematik terhadap nombor
 • ·         Menggunakan fungsi seperti fungsi log, sin. min, average dan sebagainya
 • ·         Menggunakan formula bagi operasi pengiraan yang khas
 • ·         Melaksanakan operasi statistik
 • ·         Membina carta atau graf
1.                                  Perisian Openoffice Calc
 1. OpenOffice.org 3.2.0
 2. Panduan Instalasi OpenOffice.org 2.0 (REV A_10)
 Perisian tambahan. Sejak versi 3.0, Calc telah dapat membaca.
 Xlsx fail yang dicipta dengan Microsoft Office 2007 atau Microsoft Office 2008 untuk Mac OS X.

1.       Perbezaan di antara setiap versi dalam perisian hamparan elektronik.

·         Perisian MS Excel
Microsoft excel 2007 merupakan satu aplikasi spreadsheet (lembaran kerja) yang paling popular digunakan untuk membantu dalam pengiraan biasa, pengiraan berformula, menganalisa data dan mudah mengolah data dalam bentuk graf. Secara asasnya, excel mempunyai 3 lembaran kerja (worksheet) yang diwakili oleh tab lembaran kerja di bawah tetingkap. Excel mempunyai kolum menegak dan baris melintang. Kolum menegak di wakili dengan abjad A,B,C dan seterusnya. Manakala baris melintang diwakili dengan nombor 1,2,3 dan seterusnya. Ruang pertindihan antara kolum dan jalur dikenali sebagai sel.

Microsoft excel juga mempunyai butang Office yang sama seperti Microsoft Word. Bahagian ini telah diterangkan di dalam Bab 1. Perbezaan antara lain adalah di bahagian Ribbon nya.

·         Perisian openoffice calc

Openoffice.org merupakan satu pakej aplikasi yang menyediakan pelbagai ciri-ciri yang memenuhi kehendak semasa. Kebanyakan komponen dalam Openoffice.org mirip kepada Microsoft office namun masih terdapat perbezaan antara dua perisian ini. Antara perbezaannya ialah Openoffice.org boleh ditulis secara langsung dalam fail PDF.

         Fungsi Perisian Hamparan Elektronik.
Perisian hamparan adalah perisian untuk membuat analisa, perhitungan, perancangan dan permodelan matematik dalam komputer. digunakan untuk mencipta model berasaskan matematik dan lain-lain aktiviti perniagaan. Perisian ini dapat menggantikan kertas hamparan kerja,. kalkulator Contoh : Quattro Pro, Lotus 1-2-3, Microsoft Excel
  
Kegunaan Hamparan Elektronik.i)             menyimpan data secara automatic
ii)            membuat ringkasan data mentah dan menghasilkan maklumat
iii)          melaksanakan analisis dan meningkatkan perancangan
iv)          melakukan pengiraan secara automatik dengan cepat dan tepat
v)            ia perbelanjaan, ramalan keuntungan, mencipta grafik dan melakukan simulasi.  digunakan untuk melakukan analisis apa-jika, analisis kepekaan,keperluan

Microsoft Excel merupakan salah satu lembaran elektronik. Lembaran elektronik pula ialah satu perisian komputer yang mengandungi baris dan lajur. Persilangan di antara baris dan lajur dinamakan sel. Nama bagi setiap sel boleh dirujuk kepada pertembungan diantara lajur dan baris berkaitan dengannya. Contohnya A9 merujuk kepada sel persilangan lajur A dan baris.


 Lajur-lajur dinamakan dengan huruf besar sementara baris-baris dinamakan dengan nombor. Suatu kumpulan sel-sel dalam suatu rantau dinamakan renj. Suatu renj boleh mengandungi hanya satu sel, satu lajur, satu baris atau mana-mana gabungan sel, lajur dan baris. Suatu renj dinamakan mengikut tertib sel yang disudut atas sebelah kiri hingga ke sel di sudut bawah sebelah kanan. Ianya dipisahkan dengan suatu titik bertindih“:“. Contohnya A2:C4 merujuk kepada renj yang mengandungi sel A2,A3,A4,B2,B3,B4,C2,C3 dan C4.

1.              Kepentingan perisian hamparan elektronik kepada persekitaran pekerjaan.

Merupakan perisian komputer yang meniru helaian kerja kertas. Ia memaparkan banyak sel yang bersama membentuk grid yang terdiri dari baris dan jalur, setiap sel mengandungi sama ada teks angka abjad atau nilai nombor. Sel helaian kerja juga boleh mengandungi formula yang mentakrifkan bagaimana kandungan sel tersebut boleh dikira dari kandungan sel lain (atau gabungan sel-sel lain) setiap kali sel tersebut dikemas kini. Hamparan kerja sering kali digunakan bagi maklumat kewangan kerana keupayaannya bagi mengira semula keseluruhan hamparan secara automatik setiap kali perubahan dilakukan pada satu sel.
Pada tahun 1971, Rene K. Pardo dan Remy Landau menghantar paten bagi algoritma berkait hamparan kerja. Visicalc biasanya dianggap sebagai hamparan kerja elektronik pertama (sungguhpun kini ia dicabar), dan ia telah membantu menukar komputer keluarga Apple II menjadi berjaya dan banyak membantu penggunaannya secara meluas. Lotus 1-2-3 merupakan pemimpin helaian kerja era DOS. Excel kini dianggap secara umum sebagai memiliki pegangan pasaran terbesar.